Запрошуємо Вас до Центру кар'єрого росту ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"ВИ МОЖЕТЕ З САЙТУ, ДИСТАНЦІЙНО ПОДАТИ
ЗАЯВУ НА ВСТУП ДО ЗАКЛАДУ


А ПОКИ ЩО - РЕКОМЕНДУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЬ З НАШИМИ ПОРАДАМИ.ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ЦЕНТРУ

Профорієнтаційна робота Центру спрямована на організацію роботи з  майбутніми випускниками шкіл та учнями ЗП(ПТ)О.
Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів з професіями та  правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу  професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з  вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний  план оволодіння професією, а також забезпечення розвитку професійно важливих  якостей особистості. Компонентами профорієнтаційної роботи є професійна  інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний  відбір, професійна адаптація.
Профорієнтаційна робота з учнями шкіл полягає у вивченні наукових основ  вибору професії, її класифікаційних ознак, вимог професій до людини, основних  професійно важливих якостей, правил вибору професії Про досягнення  очікуваних результатів свідчать сформованість особистісно значущого сенсу  вибору професії, певної професійної спрямованості, професійного самовизначення учнів, переорієнтації на суміжні професії, на інші види  діяльності відповідно до індивідуальних особливостей та результатів  профвідбору.
Центр пропонує учням шкіл інформацію про професії, яким навчають у ЗП(ПТ)О:


Зареєструватися на платформі державної служби зайнятості з профорієнтації та розвитку кар’єри:


ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ