ПРО НАС


ПОШУК РОБОТИ

Якщо ви шукаєте роботу або плануєте розпочати її пошук, Центр працевлаштування і розвитку кар’єри (далі - Центр) готовий прийти Вам на допомогу. На сьогодні Центром створена ефективна система працевлаштування учнів і випускників.
Ділові та партнерські відносини зв’язують  Центр  із  організаціями такими як  поліграфічна та машинобудівна промисловість. Ключ до успіху – це не тільки отримані глибокі знання, але і методи пошуку роботи, що персонально підходять саме для Вас!

Кадровий склад Центру розвитку кар’єри:
Керівник;
Консультанти;
Учасники Центру

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

Основне завдання – сприяти  професійному становленню майбутнього робітника, формувати бізнес середовище для підтримки активного вибору й планування професійної кар’єри  учнів і випускників, а також спрямовувати майбутніх фахівців до активного  пошуку роботи, надавати допомогу у працевлаштуванні, в реалізації власних  проєктів.
МЕТА СТВОРЕННЯ

Центр  створено з метою надання інформації про можливості і права  випускників;
· Активізації власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості;
· Формування активної життєвої позиції;
· Сприяння розвитку підприємницької ініціативи;
· Опанування навичками самопрезентації, написання резюме та технікою пошуку роботи;
· Розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.


ЦЕНТР

Центр – це не просто  структурний  підрозділ Державного навчального  закладу «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування,
а соціальний проєкт - ініціатива, діяльність якого направлена на активізацію скоординованої співпраці між освітою, владою, роботодавцями та громадою у формуванні професійних умінь та навичок учнів та випускників.
НАПРЯМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ

- сприяння у професійному становленні майбутнього фахівця у плануванні своєї кар’єри;
- формування навичок активного пошуку  роботи, надання допомоги і супровід у працевлаштуванні;
- інформаційна підтримка процесу рекрутингу;
- співпраця з роботодавцями та забезпечення контактів «випускник- роботодавець»;
- розвиток професійних і комунікативних якостей;
- організація і участь у щорічних Ярмарках кар’єри/Ярмарках вакансій;НАПРЯМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ

- навчальні тренінги (в тому числі психологічні, мотиваційні), семінари-тренінги професійного спрямування;
- додаткова освіта на майстер-класах, бізнес тренінгах, сертифікатних програмах;
- підтримка молодіжних соціальних ініціатив і волонтерської роботи;
- консультування психологів і юристів, фахівців служби зайнятості;
- підтримка у написанні власних резюме (в тому числі за європейськими стандартами), що  поповнить базу даних резюме учнів і випускників.