Запрошуємо Вас до Центру кар'єрого росту ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"ВИ МОЖЕТЕ З САЙТУ, ДИСТАНЦІЙНО ПОДАТИ
ЗАЯВУ НА ВСТУП ДО ЗАКЛАДУ


А ПОКИ ЩО - РЕКОМЕНДУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЬ З НАШИМИ ПОРАДАМИ.


Система роботи Центру кар'єрого росту

Мистецтво відкривати перспективи


Орієнтований на вирішення таких завдань:

Взаємодія з роботодавцями з питань проведення практики, стажування, участі роботодавця в організації навчального процесу;

Організація консультаційної діяльності з профорієнтаційних питань і питань працевлаштування


Організація заходів, що сприяють подальшого успішного працевлаштування випускників


Ключові завдання вирішуються Центром кар'єри на рівнях:

Міжнародний
Участь в міжнародних форумах, конференціях; взаємодія з міжнародними корпораціямиВсеукраїнський
Організація і участь у всеукраїнських форумах, конференціях, присвячених профорієнтації, професійно-кар'єрного розвитку


На рівні центру
Індивідуальну та групову роботу з абітурієнтами та учнями у вигляді консультаційної діяльності з профорієнтаційних питань та питань працевлаштування


Сьогодні Центр - це структурний підрозділ Навчально-методичного підрозділу


Основна мета діяльності - створення інфраструктури, що сприяє професійній самоорієнтації і професійному зростанню учнів;  а також розвиток системи:
- психолого-педагогічного супроводу планування студентами кар'єри в процесі професійної підготовки, отримання ними  
  практичного (виробничого стажу) досвіду без відриву від навчального процесу;
- професійного орієнтування, соціального захисту та соціальної адаптації студентів на ринку праці,
- сприяння ефективному працевлаштуванню та підвищення конкурентоспроможності випускників університету.

Пріоритетні напрямки діяльності:

- Інформаційне забезпечення і супровід працевлаштування випускників та учнів закладу, в тому числі надання їм інформації про попит і пропозиції на ринку праці;
- Надання профорієнтаційних та профконсультаційних послуг учням і випускникам центру;
- Психолого-педагогічний супровід кар'єрного планування учнів;
- Сприяння соціальній адаптації учнів і випускників на ринку праці за допомогою проведення  та організації навчальних семінарів, тренінгів написання резюме, співбесіди з роботодавцем, ефективному поведінки на ринку праці;
- Організація заходів, що сприяють забезпеченню зайнятості та працевлаштування випускників та учнів закладу (ярмарків вакансій, днів кар'єри, презентацій підприємств і організацій роботодавців, круглих столів та ін. Заходів, надання допомоги факультетам в проведенні презентацій спеціальностей і випускників центру);
- Встановлення та розширення партнерських зв'язків з організаціями, підприємствами і фірмами, які виступають в якості роботодавців для учнів і випускників закладу з питань організації практик, тимчасового і постійного працевлаштування, проходження стажувань;
- Інформаційно-консультативні послуги для роботодавців з пошуку і підбору кадрів з числа учнів та випускників центру;
- Взаємодія з місцевими органами влади, в тому числі з територіальними органами державної служби зайнятості населення, громадськими організаціями та об'єднаннями роботодавців, зацікавленими в поліпшенні становища випускників на ринку праці, визначення стратегічних орієнтирів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, в т.ч.  в рамках розробки профстандартів;
- Організація моніторингу працевлаштування випускників Центру;
- Науково-дослідна та методична робота

УСПІШНІ ВИПУСКНИКИ


ПРОФЕСІЯ ОБРАНА НА ВСЕ ЖИТТЯ

Пономарьова Вікторія Володимирівна

Варто сказати декілька слів про нашого директора, Пономарьову Вікторію Володимирівну, вона теж випускниця ТУ № 26 поліграфістів, за професією складач вручну. Вікторія Володимирівна  не зупинилася на досягнутому, працюючи складачем вручну в друкарні при військовому училищі, закінчила Львівський поліграфічний інститут імені Івана Федорова, прийшла у 1989 році до ПТУ № 26 поліграфістів майстром виробничого навчання, згодом стала старшим майстром, а у 1999 році - директором нашого закладу. Про  Вікторію Володимирівну можна сказати,  що вона як директор і як людина дуже вимоглива, є носієм творчих ідей, результатом її постійної пошукової і експериментальної діяльності у напрямку підвищення професійної компетентності учнів стала дисертація з теорії і методики професійної освіти, яку вона з успіхом захистила і здобула ступінь кандидата педагогічних наук.  Вікторія Володимирівна є автором навчального посібника «Технологія офсетного плоского друку», що призначений для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників з професії «Друкар офсетного плоского друкування».

ПРОФЕСІЯ ОБРАНА НА ВСЕ ЖИТТЯ

Давиденко Валентина Федорівна

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, Давиденко Валентина Федорівна, випускниця першого випуску Технічного училища № 26 поліграфістів. Починала працювати як  майстер виробничого навчання, викладач, і вже більше тридцяти років працює як заступник директора.  Загальний стаж у поліграфії Валентини Федорівни складає п’ятдесят чотири  роки.  Професію поліграфіста, а саме друкаря, отримав ї її син, зараз він працює на одному з поліграфічних підприємств Києва, онук теж  закінчив наш Центр.
Роман Михайленко
ВИПУСКНИК
Більше п’ятнадцяти років тому закінчив наш заклад. Вирішив взяти участь у конкурсі як професіонал, і, як результат, посів перше місце у номінації «Офсет». Михайленко працює на ПП «Юнисофт». Як зазначав Роман, ідея брати участь у конкурсі виникла спонтанно, просто хотілося перевірити свої знання і вміння як друкаря. Тому перемога у конкурсі з одного боку була несподіванкою, з іншого отримав моральне і матеріальне задоволення. Для Романа перемога - це визнання його професійної майстерності.

Олександр Ляшенко
ВИПУСКНИК
Працює в харківській приватній друкарні «Гуров і К». Як і Роман, Олександр теж вирішив брати участь у конкурсі та спробувати довести собі свою професійну спроможність. Олександр посів третє місце, звісно третє, не перше, але теж перемога. Також це можливість підвищити свій професійний рівень та на наступний рік брати участь у конкурсі.
Конкурс «Друкар року» 2019 Edition, в якому брали представники п’яти навчальних закладів поліграфічного спрямування та друкарі - професіонали зайвий раз підтверджує, що професії, які вони отримали у своїх навчальних закладах на сьогодні на ринку праці - конкурентоспроможні, дають можливість підвищувати професійний рівень, отримати і моральне задоволення у вигляді непоганої зарплати.

ДРУКАР РОКУ

Ми дуже вдячні за запрошення наших учнів взяти участь у конкурсі «Друкар Року 2019» в номінації «Майбутнє поліграфії». Серед п’яти аналогічних навчальних закладів, що брали участь у цьому конкурсі, наші учні продемонстрували найкращі результати.                  І у комп’ютерних теоретичних тестах, і у практичній частині конкурсу наш учень Марченко Віктор отримав найбільшу кількість балів і посів І місце.
Тому наш педагогічний колектив  особливо пишається досягненнями учня першого курсу, який навчається на за спеціальністю «Видавництво та поліграфія», спеціалізація «друкарське виробництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» Марченка Віктора. Серед його нагород:
- диплом фіналіста конкурсу «Друкар Року»  в номінації «Майбутнє поліграфії»,
- диплом  та І премія конкурсу «Друкар Року» в номінації «Майбутнє поліграфії»,
- сертифікат за участь у Всеукраїнському конкурсі професіоналів поліграфічної сфери Профі 2019, що проводився роботодавцями в номінації «Майбутнє поліграфії»

ПОРАДИ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Проблема вибору професії завжди була актуальною і тим більше, залишається такою в сучасних умовах. Яку професію обрати - одне з головних завдань у житті кожної людини.
Проблема професійного самовизначення особистості, тобто підготовки молоді до усвідомленого обрання професії, добре відома у світі, а вдало обрана професія скорочує частоту фізичних і психологічних проблем, пов’язаних із здоров’ям, і посилює задоволеність людини життям.
Робота відіграє важливу роль у житті кожної людини й дуже впливає на її стан та самопочуття. Тому до вибору майбутньої професії необхідно  відходити виважено та серйозно.
Найбільш важливим є визначення своїх здібностей. А ти знаєш, що вони бувають загальні та спеціальні?
Загальні здібності людини (цілеспрямованість, зібраність, вдумливість, уважність) потрібні представникам усіх спеціальностей. Визначити їх досить легко. Напевно, вже зараз ви знаєте, чи відноситесь до уважних, цілеспрямованих або, наприклад, працьовитих. А що таке спеціальні здібності, як їх виявити?
СПЕЦІАЛЬНІ – це здібності, що відповідають конкретним професіям. І, можливо, після знайомства зі спеціальними здібностями вам буде легше вирішити ваше завдання – визначити ту сферу діяльності, яка б у майбутньому приносила вам задоволення.
ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ Як керувати колективом - тема багатьох книг, фільмів, спектаклів. І варто з'явитися якомусь новому герою, як одразу розгорається гаряча дискусія: "Чи відповідає він нашим уявленням про ідеального керівника?". Людина повинна досконало знати справу, яку вона організовує.
ТЕХНІЧНІ ЗДІБНОСТІ Неодмінний атрибут технічних здібностей - інтерес до техніки, прагнення працювати на машинах, з інструментами, обладнанням. Складові технічних здібностей: а) здатність розбиратися в кресленнях, схемах, графіках; б) уміння читати креслення, графіки, жваво представляти реальні об'єкти, що стоять за ними, є дуже важливим для технічних професій; в) здібності до фізики, математики, хімії.
ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ Рушійна сила роботи педагога - любов до дітей. Педагог впливає на дітей в основному за допомогою слів. Тому його мова повинна бути ясною, чіткою, емоційною. З дітьми треба вміти розмовляти зрозумілою їм мовою. Доброзичливість! Спробуй визначити, що тобі більше до вподоби. Ти комунікабельний, доброзичливий, витривалий, любиш спілкуватися й допомагати іншим? Тоді тобі варто обрати такі спеціальності як лікар, психолог, вчитель, бібліотекар, міліціонер, юрист та ін., що передбачають співпрацю з людьми.

КОНТАКТИ
м.Харків, вул. Ів.Камишева, 37
Телефон: (057) 738-42-63
(057) 738-68-34

м.Харків, вул. Пушкінська, 87
Телефон: 700-53-77
700-53-78